Name Type Origin Ingest date
2009 RT1 NEO (Amor) Yarkovsky
2003 BN4 NEO (Amor) Yarkovsky
2006 QV89 NEO (Apollo) Yarkovsky
2003 YS17 NEO (Aten) [PHA] Yarkovsky
2005 QQ87 NEO (Apollo) Yarkovsky
2004 TD10 NEO (Aten) Yarkovsky
88230 (2001 BT65) Asteroid (Outer Main-Belt) Trojan
23405 Nisyros (1973 SB1) Asteroid (Outer Main-Belt) Trojan
5023 Agapenor (1985 TG3) Trojan (Jupiter) Trojan
7119 Hiera (1989 AV2) Trojan (Jupiter) Trojan
4543 Phoinix (1989 CQ1) Trojan (Jupiter) Trojan
3794 Sthenelos (1985 TF3) Trojan (Jupiter) Trojan
2759 Idomeneus (1980 GC) Trojan (Jupiter) Trojan
911 Agamemnon (A919 FB) Trojan (Jupiter) Trojan
659 Nestor (A908 FE) Trojan (Jupiter) Trojan
7152 Euneus (1973 SH1) Trojan (Jupiter) Trojan
6090 (1989 DJ) Trojan (Jupiter) Trojan
3548 Eurybates (1973 SO) Trojan (Jupiter) Trojan
20729 (1999 XS143) Trojan (Jupiter) Trojan
7641 (1986 TT6) Trojan (Jupiter) Trojan
5652 Amphimachus (1992 HS3) Trojan (Jupiter) Trojan
5285 Krethon (1989 EO11) Trojan (Jupiter) Trojan
5025 (1986 TS6) Trojan (Jupiter) Trojan
4138 Kalchas (1973 SM) Trojan (Jupiter) Trojan
3596 Meriones (1985 VO) Trojan (Jupiter) Trojan
1868 Thersites (2008 P-L) Trojan (Jupiter) Trojan
1404 Ajax (1936 QW) Trojan (Jupiter) Trojan
23135 (2000 AN146) Trojan (Jupiter) Trojan
22149 (2000 WD49) Trojan (Jupiter) Trojan
5284 Orsilocus (1989 CK2) Trojan (Jupiter) Trojan
5028 Halaesus (1988 BY1) Trojan (Jupiter) Trojan
5027 Androgeos (1988 BX1) Trojan (Jupiter) Trojan
4836 Medon (1989 CK1) Trojan (Jupiter) Trojan
3564 Talthybius (1985 TC1) Trojan (Jupiter) Trojan
1583 Antilochus (1950 SA) Trojan (Jupiter) Trojan
11397 (1998 XX93) Trojan (Jupiter) Trojan
4833 Meges (1989 AL2) Trojan (Jupiter) Trojan
4709 Ennomos (1988 TU2) Trojan (Jupiter) Trojan
175706 (1996 FG3) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone & Arecibo
438908 (2009 XO) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone & Arecibo
52768 (1998 OR2) NEO (Amor) [PHA] Goldstone & Arecibo
137924 (2000 BD19) NEO (Aten) Goldstone & Arecibo
136795 (1997 BQ) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone & Arecibo
2000 KA NEO (Apollo) [PHA] Goldstone & Arecibo
276033 (2002 AJ129) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone & Arecibo
162882 (2001 FD58) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone & Arecibo
2017 YE5 NEO (Apollo) [PHA] Goldstone & Arecibo
388945 (2008 TZ3) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone & Arecibo
363599 (2004 FG11) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone & Arecibo
511684 (2015 BN509) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone & Arecibo
2015 FC35 NEO (Apollo) Goldstone & Arecibo
2020 FN3 NEO NASA
2020 DT4 NEO NASA
2020 BF1 NEO NASA
2020 AY1 NEO (Aten) NASA
2020 AE NEO (Aten) NASA
2019 YL6 NEO NASA
2019 WV NEO (Apollo) NASA
2019 VL5 NEO NASA
2019 VB4 NEO NASA
2019 UK12 NEO NASA
2012 EC NEO (Apollo) NASA
2019 RY NEO NASA
2019 RK NEO (Apollo) NASA
2019 QW2 NEO NASA
2019 PY NEO (Apollo) NASA
2019 OP3 NEO (Aten) NASA
2019 ON NEO (Aten) NASA
2019 LX1 NEO (Apollo) NASA
2019 KM2 NEO (Apollo) NASA
2019 KF2 NEO (Apollo) NASA
2019 KD NEO (Aten) NASA
2019 GK20 NEO (Aten) NASA
2019 GJ4 NEO (Aten) NASA
2019 GF1 NEO (Aten) NASA
2019 GJ NEO (Aten) NASA
2019 FV2 NEO (Amor) NASA
2019 FU2 NEO (Apollo) NASA
2017 KP27 NEO NASA
C2F4CZ2 Candidate Minor Planet Center
C2F4212 Candidate Minor Planet Center
C2F4312 Candidate Minor Planet Center
C2F4322 Candidate Minor Planet Center
C2F3PT2 Candidate Minor Planet Center
C13RVP1 Candidate Minor Planet Center
C2F3U32 Candidate Minor Planet Center
C2F3YE2 Candidate Minor Planet Center
C2EPZV2 Candidate Minor Planet Center
C2F39V2 Candidate Minor Planet Center
C13N8Z1 Candidate Minor Planet Center
C2F0MK2 Candidate Minor Planet Center
C2F0W02 Candidate Minor Planet Center
C2F0ZR2 Candidate Minor Planet Center
C2F1VV2 Candidate Minor Planet Center
C2F05D2 Candidate Minor Planet Center
POS001 Candidate Minor Planet Center
P10Yc9C Candidate Minor Planet Center
P10Yc9H Candidate Minor Planet Center
P10YaJ8 Candidate Minor Planet Center
P10YaJa Candidate Minor Planet Center
P10YaJb Candidate Minor Planet Center
P10Ybqr Candidate Minor Planet Center
P20YbE5 Candidate Minor Planet Center
P10YaGs Candidate Minor Planet Center
P10YaGt Candidate Minor Planet Center
2020 BU16 NEO Minor Planet Center
C2EE422 Candidate Minor Planet Center
C2ECMV2 Candidate Minor Planet Center
2020 FV4 NEO Minor Planet Center
2020 FK4 NEO Minor Planet Center
2020 FB4 NEO Minor Planet Center
2020 FC4 NEO Minor Planet Center
C2ED6J2 Candidate Minor Planet Center
2020 FW4 NEO Minor Planet Center
2020 FF4 NEO Minor Planet Center
C2E06H2 Candidate Minor Planet Center
2020 FL4 NEO Minor Planet Center
C2EA7A2 Candidate Minor Planet Center
P20Y8Vm Candidate Minor Planet Center
2020 FH4 NEO Minor Planet Center
C2E7YJ2 Candidate Minor Planet Center
2020 FJ4 NEO Minor Planet Center
C2E95K2 Candidate Minor Planet Center
C2E6952 Candidate Minor Planet Center
C2E6HV2 Candidate Minor Planet Center
2020 FV3 NEO Minor Planet Center
2020 FE4 NEO Minor Planet Center
2013 AO27 NEO Minor Planet Center
X68015 Candidate Minor Planet Center
P10Y8nc Candidate Minor Planet Center
I9Ym1Lf Candidate Minor Planet Center
I9Z11Kk Candidate Minor Planet Center
2020 FS3 NEO Minor Planet Center
P10Y73n Candidate Minor Planet Center
P10Y73o Candidate Minor Planet Center
P20Y6VU Candidate Minor Planet Center
2020 FX3 NEO Minor Planet Center
P10Y3QI Candidate Minor Planet Center
2020 FG4 NEO Minor Planet Center
P10Y6ur Candidate Minor Planet Center
2020 FW2 NEO Minor Planet Center
2012 EM8 NEO Minor Planet Center
2003 DG6 NEO Minor Planet Center
P20Y3mo Candidate Minor Planet Center
2020 FO3 NEO Minor Planet Center
P10Y1eZ Candidate Minor Planet Center
2020 FM3 NEO Minor Planet Center
2020 FZ2 NEO Minor Planet Center
2020 FG3 NEO Minor Planet Center
2020 FC3 NEO Minor Planet Center
2020 FH3 NEO Minor Planet Center
2020 FD4 NEO Minor Planet Center
P10XXch Candidate Minor Planet Center
2020 EX NEO Minor Planet Center
2020 FK3 NEO Minor Planet Center
2020 FP3 NEO Minor Planet Center
2020 FT3 NEO Minor Planet Center
P10XUrR Candidate Minor Planet Center
2020 FY2 NEO Minor Planet Center
2020 FR3 NEO Minor Planet Center
2020 FB3 NEO Minor Planet Center
2020 FX2 NEO Minor Planet Center
2020 FA3 NEO Minor Planet Center
C2DHE12 Candidate Minor Planet Center
P10XT3S Candidate Minor Planet Center
2020 FN4 NEO Minor Planet Center
2020 FF3 NEO Minor Planet Center
2020 FJ3 NEO Minor Planet Center
2020 FU2 NEO Minor Planet Center
P20XRDe Candidate Minor Planet Center
2020 FO4 NEO Minor Planet Center
A10kZLv Candidate Minor Planet Center
P10XOMI Candidate Minor Planet Center
2020 FE3 NEO Minor Planet Center
2020 FS2 NEO Minor Planet Center
2020 FT2 NEO Minor Planet Center
2020 FV2 NEO Minor Planet Center
2020 FD3 NEO Minor Planet Center
2020 FO2 NEO Minor Planet Center
2020 FN2 NEO Minor Planet Center
2020 FW3 NEO Minor Planet Center
2020 FM4 NEO Minor Planet Center
P10XLLe Candidate Minor Planet Center
P10XLLf Candidate Minor Planet Center
X67826 Candidate Minor Planet Center
P10XKVP Candidate Minor Planet Center
A10kXRw Candidate Minor Planet Center
X67587 Candidate Minor Planet Center
X67620 Candidate Minor Planet Center
C2CU0U2 Candidate Minor Planet Center
C2CP3D2 Candidate Minor Planet Center
2020 CS NEO Minor Planet Center
2020 CQ NEO Minor Planet Center
2020 CR NEO Minor Planet Center
2020 CK NEO Minor Planet Center
2020 CO NEO Minor Planet Center
2020 CT NEO Minor Planet Center
2020 CP NEO Minor Planet Center
2020 CJ NEO Minor Planet Center
2020 CG NEO Minor Planet Center
2020 CE NEO Minor Planet Center
2020 CA NEO Minor Planet Center
2020 CN NEO Minor Planet Center
2020 CF NEO Minor Planet Center
2020 CM NEO Minor Planet Center
2020 CD NEO Minor Planet Center
2020 CL NEO Minor Planet Center
2020 CH NEO Minor Planet Center
2020 CB NEO Minor Planet Center
2020 CC NEO Minor Planet Center
2020 BG15 NEO Minor Planet Center
2020 BR15 NEO Minor Planet Center
2020 BT14 NEO Minor Planet Center
2020 BQ15 NEO Minor Planet Center
2020 BM15 NEO Minor Planet Center
2020 BN15 NEO Minor Planet Center
2020 BP15 NEO Minor Planet Center
2020 BH15 NEO Minor Planet Center
2020 BL15 NEO Minor Planet Center
2020 BC15 NEO Minor Planet Center
2020 BJ14 NEO Minor Planet Center
2020 BB15 NEO Minor Planet Center
2020 BA15 NEO Minor Planet Center
2020 BD14 NEO Minor Planet Center
2020 BD15 NEO Minor Planet Center
2020 BX14 NEO Minor Planet Center
2020 BY14 NEO Minor Planet Center
2020 BE15 NEO Minor Planet Center
2020 BA14 NEO Minor Planet Center
2020 BV14 NEO Minor Planet Center
2020 BL14 NEO Minor Planet Center
2020 BY13 NEO Minor Planet Center
2020 BU14 NEO Minor Planet Center
2020 BM14 NEO Minor Planet Center
2020 BZ13 NEO Minor Planet Center
2020 BW14 NEO Minor Planet Center
2020 BT15 NEO Minor Planet Center
2020 BF15 NEO Minor Planet Center
2020 BO15 NEO Minor Planet Center
2020 BX13 NEO Minor Planet Center
2020 BN14 NEO Minor Planet Center
2020 BK14 NEO Minor Planet Center
2020 BF14 NEO Minor Planet Center
2020 AN3 NEO Minor Planet Center
2020 AD NEO Minor Planet Center
2020 AC NEO Minor Planet Center
2019 WG7 NEO Minor Planet Center
2019 YW5 NEO Minor Planet Center
2013 BW15 NEO Minor Planet Center
2019 YQ5 NEO Minor Planet Center
2019 YV5 NEO Minor Planet Center
2019 YU5 NEO Minor Planet Center
2019 YP5 NEO Minor Planet Center
2019 YE5 NEO Minor Planet Center
2019 YH4 NEO Minor Planet Center
2019 YR4 NEO Minor Planet Center
2019 YZ4 NEO Minor Planet Center
2019 YS4 NEO Minor Planet Center
2019 YD5 NEO Minor Planet Center
2019 YB5 NEO Minor Planet Center
2019 YY4 NEO Minor Planet Center
2019 YM4 NEO Minor Planet Center
2019 YV4 NEO Minor Planet Center
2019 YU4 NEO Minor Planet Center
2019 YC4 NEO Minor Planet Center
2019 YK4 NEO Minor Planet Center
2019 YA4 NEO Minor Planet Center
2019 YO4 NEO Minor Planet Center
2019 YC5 NEO Minor Planet Center
2019 YT4 NEO Minor Planet Center
2019 YP4 NEO Minor Planet Center
C/2019 Y4 Comet Minor Planet Center
2019 YN4 NEO Minor Planet Center
2019 YZ3 NEO Minor Planet Center
2019 YV3 NEO Minor Planet Center
P10VI2j Candidate Minor Planet Center
2019 YE4 NEO Minor Planet Center
2019 VN6 NEO Minor Planet Center
2019 YL4 NEO Minor Planet Center
2019 YU3 NEO Minor Planet Center
2019 YJ4 NEO Minor Planet Center
2019 YW3 NEO Minor Planet Center
99942 NEO Minor Planet Center
29P Comet Minor Planet Center
155P Comet Minor Planet Center
260P Comet Minor Planet Center
98943 NEO Minor Planet Center
P10RJKn Candidate Minor Planet Center
C/2019 Q4 Comet Minor Planet Center
2006 QQ23 NEO Minor Planet Center
2018 GY NEO Minor Planet Center
4 Asteroid Minor Planet Center
11 Asteroid Minor Planet Center
2017 WP28 NEO Minor Planet Center
2017 DU15 NEO Minor Planet Center
2016 AK193 NEO Minor Planet Center
2015 DJ155 NEO Minor Planet Center
Solar Orbiter Artificial satellite LCOGT
489486 (2007 GS3) NEO (Apollo) [PHA] LCOGT
LSCTLHL Candidate LCOGT
LSCTLHM Candidate LCOGT
CPTTLAP Candidate LCOGT
CPTTLAO Candidate LCOGT
LSCTLHK Candidate LCOGT
LSCTLHJ Candidate LCOGT
LSCTLHI Candidate LCOGT
LSCTLHH Candidate LCOGT
89958 (2002 LY45) NEO (Apollo) [PHA] LCOGT
57 Mnemosyne Asteroid (Main-Belt) LCOGT
501647 (2014 SD224) NEO (Aten) Goldstone
501647 (2014 SD224) NEO (Aten) Goldstone
162173 Ryugu (1999 JU3) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
153201 (2000 WO107) NEO (Aten) [PHA] Goldstone
7753 (1988 XB) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
159402 (1999 AP10) NEO (Amor) Goldstone
5645 (1990 SP) NEO (Apollo) Goldstone
465824 (2010 FR) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
8014 (1990 MF) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
2006 NL NEO (Aten) Goldstone
2002 BF25 NEO (Apollo) Goldstone
144411 (2004 EW9) NEO (Apollo) Goldstone
163373 (2002 PZ39) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
2019 UM12 NEO Goldstone
163348 (2002 NN4) NEO (Aten) [PHA] Goldstone
2013 XA22 NEO (Apollo) Goldstone
504800 (2010 CO1) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
2019 OD NEO (Apollo) Goldstone
494999 (2010 JU39) NEO (Aten) [PHA] Goldstone
2019 GC6 NEO (Apollo) Goldstone
297418 (2000 SP43) NEO (Aten) [PHA] Goldstone
467317 (2000 QW7) NEO (Amor) [PHA] Goldstone
237805 (2002 CF26) NEO (Amor) Goldstone
1620 Geographos (1951 RA) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
141593 (2002 HK12) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
153814 (2001 WN5) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
454094 (2013 BZ45) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
525364 (2005 CL7) NEO (Apollo) Goldstone
2010 PK9 NEO (Aten) [PHA] Goldstone
293054 (2006 WP127) NEO (Apollo) Goldstone
494999 (2010 JU39) NEO (Aten) [PHA] Goldstone
163081 (2002 AG29) NEO (Apollo) Goldstone
2011 HP NEO (Apollo) Goldstone
528159 (2008 HS3) NEO (Amor) [PHA] Goldstone
523934 (1998 FF14) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
522684 (2016 JP) NEO (Aten) [PHA] Goldstone
2019 BJ1 NEO (Apollo) Goldstone
2019 AV2 NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
2013 CW32 NEO (Aten) Goldstone
2018 WV1 NEO (Apollo) Goldstone
2018 WD NEO (Apollo) Goldstone
2018 VX8 NEO (Apollo) Goldstone
2018 TF3 NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
2018 PK21 NEO (Aten) Goldstone
2004 XP14 NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
2017 WJ16 NEO (Aten) Goldstone
2017 QL33 NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
66146 (1998 TU3) NEO (Aten) Goldstone
66391 Moshup (1999 KW4) NEO (Aten) [PHA] Goldstone
2017 BM123 NEO (Apollo) Goldstone
5604 (1992 FE) NEO (Aten) [PHA] Goldstone
68950 (2002 QF15) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
2100 Ra-Shalom (1978 RA) NEO (Aten) Goldstone
441987 (2010 NY65) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
504800 (2010 CO1) NEO (Apollo) [PHA] Goldstone
2015 HM10 NEO (Apollo) Goldstone
85989 (1999 JD6) NEO (Aten) [PHA] Goldstone
65690 (1991 DG) NEO (Apollo) [PHA] Arecibo
2020 DT3 NEO [PHA] Arecibo
2020 DE3 NEO Arecibo
2020 DM2 NEO Arecibo
2020 CD3 NEO Arecibo
2020 CY1 NEO Arecibo
2020 CX1 NEO Arecibo
2020 BW13 NEO (Aten) Arecibo
2020 BX12 NEO (Apollo) [PHA] Arecibo
2020 BR10 NEO (Apollo) Arecibo
289P/Blanpain Comet (Jupiter Family) [NEO] Arecibo
2003 OC3 NEO [PHA] Arecibo
2013 BA74 NEO (Apollo) Arecibo
2020 AK3 NEO (Aten) Arecibo
4581 Asclepius (1989 FC) NEO (Apollo) [PHA] Arecibo
2015 BK509 NEO (Apollo) Arecibo
35107 (1991 VH) NEO (Apollo) [PHA] Arecibo
163379 (2002 PK85) Asteroid (Main-Belt) Arecibo
250577 (2005 AC) NEO (Apollo) Arecibo
2020 AB2 NEO Arecibo
2020 AU1 NEO Arecibo
2020 AC1 NEO Arecibo
2020 AN1 NEO Arecibo
2020 AO1 NEO Arecibo
2020 AE1 NEO Arecibo
2020 AQ1 NEO (Apollo) Arecibo
2020 AW NEO Arecibo
2020 AO NEO Arecibo
2009 BH2 NEO Arecibo
2019 UO9 NEO (Apollo) [PHA] Arecibo
85236 (1993 KH) NEO (Apollo) [PHA] Arecibo
2019 HM NEO (Aten) Arecibo
438661 (2008 EP6) NEO (Apollo) [PHA] Arecibo